EHSAN

EHSAN1

ə. 1) müdafiə, mühafizə; 2) qadın namusu, qadın isməti.

EHSAN2

ə. 1) yaxşılıq, yaxşılıq etmə; 2) bağışlama, bəxşiş; 3) verilən, bağışlanan şey; 4) ölmüş adamın xatirəsinə verilən yemək; xeyrat.

EHSAİYYƏ
EHSANAT

Значение слова в других словарях