EHTİKAR

ə. taxıl və b. yeyinti məhsullarını ucuz ikən alıb saxlayaraq bahalaşdıqdan sonra satma; möhtəkirlik.

EHTİDA
EHTİLAM

Значение слова в других словарях