ehtiram

is. respect m, considération f, estime f, déférence f ; ~ bəsləmək (və ya göstərmək) respecter vt, témoigner du respect à (və ya envers, pour, à l’égard de) qn ; bir kəsə dərin ~ bəsləmək (və ya göstərmək) traiter qn avec respect, avec déférence, respecter (və ya aimer, estimer) qn ; avoir une considération respectueuse pour qn ; hamının ~ını qazanmaq jouir de la grande considération de tous

ehtimalla
ehtiramla

Значение слова в других словарях