EHTİRAM

\[ər.\] сущ. гьуьрмет; ehtiram etmək (eləmək, göstərmək, qılmaq, saxlamaq) гьуьрмет авун, гьуьрмет хуьн; ehtirama layiq гьуьрметдиз лайих, гьуьрмет авуниз лайих.
EHTİMAL
EHTİRAMLA

Значение слова в других словарях