EHTİRAM

сущ.
1. уважение (почтительное отношение, основанное на признании чьих-л. достоинств). Ehtiram hissi чувство уважения, qarşılıqlı ehtiram взаимное уважение, dərin ehtiram глубокое уважение, səmimi ehtiram искреннее уважение, ümumxalq ehtiramı всенародное уважение, ehtiram bəsləmək kimə питать уважение к кому, ehtiramını bildirmək выразить свое уважение, ehtiram göstərmək kimə оказывать уважение кому, ehtiramını qazanmaq kimin заслужить уважение чье , ehtiramını itirmək потерять уважение к кому-л., kimə ehtiram ələməti olaraq в знак уважения к кому, ehtiramınıza qarşı təşəkkür edirəm благодарю (благодарен) за почет и уважение
2. почёт (уважение) оказываемое кому-л. обшеством, окружающими людьми. Ehtiram etmək оказывать почет; hörmət və ehtiram почёт и уважение (приветствие при встрече)
EHTİRAQ
EHTİRAMƏN

Значение слова в других словарях