EHTİRAM

Ərəbcə hörmət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

EHKAM
EHTİRAS

Значение слова в других словарях