EHTİYAT

EHTİYAT1

ə. tədbir.

EHTİYAT2

ə. istifadə edilməyib saxlanılan şey(lər).

EHTİVA
EHTİYATKAR

Digər lüğətlərdə