EHTİYATLANMA

Ehtiyatlanmaq”dan f.is.
EHTİYATLA
EHTİYATLANMAQ

Digər lüğətlərdə