EJGA:NNIX

(Gədəbəy, Şəki)
asudəlik, işsizlik, bikarçılıq. – Ejga:nnıxda hər işi iras tutmağ olar (Gədəbəy); – Ejga:nnıxdı hələ ki (Şəki)
EJGA:N
EJGƏHİN