EKİPÁJ₂

[ fr. ]
1. Gəminin, təyyarənin, tankın və s.-nin şəxsi heyəti; komandası.
Tapşırılmış işi layiqincə yerinə yetirmiş ekipaj Bakıya sevinclə qayıdırdı. (Qəzetlərdən).

2. hərb. dəniz. Dəniz piyadasının sahil qoşunu.
EKİPÁJ₁
EKİZ

Digər lüğətlərdə