EKİZ

sif. Bir anadan bir vaxtda doğulmuş. Ekiz qardaşlar. Ekiz bacılar.
– O gün professor Aslanov deyirdi ki, sizə baxan elə bilir ki, ekiz bacısınız, heç ana-balaya oxşamırsınız. M.İbrahimov.

// is. Bir anadan bir vaxtda doğulmuş uşaqlardan hər biri; ekiztay. Ekizlərin ikisi də qızdır.
EKİPÁJ₂
EKİZTAY

Digər lüğətlərdə