EKLÉKTİK

is. [ yun. ] kit. Eklektizmə meyil edən, eklektizm mövqeyində duran adam.
EKLEKTİ́K
EKLÉKTİKA

Digər lüğətlərdə