EKLEKTİ́K

sif. [ yun. ] Eklektizmdən ibarət olan, eklektizm mahiyyətində olan. Eklektik nəzəriyyə. Əsər eklektik xarakter daşıyır.
ÉKKER
EKLÉKTİK

Digər lüğətlərdə