EKLEKTİSİ́ZM

bax eklektizm.
EKLEKTİKLİK
EKLEKTİ́ZM

Digər lüğətlərdə