EKLEKTİ́ZM

[ yun. ] kit. Bir-birinə zidd olan fikir və nəzəriyyələrin prinsipsiz və mexaniki surətdə birləşdirilməsi.
EKLEKTİSİ́ZM
EKLİ́PTİKA

Digər lüğətlərdə