EKLİ́PTİKA

[ yun. ] astr. Göy sferinin, Günəşin xəyali illik hərəkətinin cərəyan etdiyi böyük dairəsi.

Etimologiya

  • EKLİPTİKA yun. ekleiptike – tutulma
EKLEKTİ́ZM
EKOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə