EKOLOJİ

sif. [ yun. ] Ekologiyaya aid, ekologiyaya məxsus.
Ayrı-ayrı rayonlarda bəzi ekoloji amillər bitkiyə təsir edərək, onun bu rayonlarda becərilməsi və normal inkişaf etməsini təmin edir. İ.Axundzadə.

EKOLÓGİYA
EKONOMİ́ST

Digər lüğətlərdə