EKRÁN

[ fr. ]
1. Üzərində kino, yaxud diapozitiv şəkilləri göstərilən ağ səth (məs.: pərdə və s).
Mirzə gözlərini televizorun ekranına zilləsə də, orda heç nə görmürdü, elə hey başını yelləyirdi. İ.Məlikzadə.

2. məc. Kino sənəti, kino. Ekran üçün yaxşı boy və görkəm birinci şərtdir.
3. Müxtəlif enerji şüalarından qorunmaq və ya ondan istifadə etmək üçün səthli qurğu. Radio aparatları ekranı.
4. tex. İstidən və ya işıqdan qorunmaq üçün mütəhərrik sipər.
EKONOMİ́ZM
EKRANLAMA

Digər lüğətlərdə