EKRANLAMA

Ekranlamaq”dan f.is.
EKRÁN
EKRANLAMAQ

Digər lüğətlərdə