EKRANLANMA

tex.Ekranlanmaq”dan f.is. Bir şeyi xarici, zərərli təsirlərdən və s.-dən qoruma tədbirləri.
EKRANLAMAQ
EKRANLANMAQ

Digər lüğətlərdə