EKSKAVATOR

[ lat. ] tex. Yerqazıyan, torpağı, daşı və s.-ni götürüb başqa yerə tökən maşın. Addımlayan ekskavator. Tırtıllı ekskavator.
– O daşlı, qumsallı, gilli torpağı; Udur, lay-lay udur ekskavatorlar. S.Vurğun.
Fərman nəşə və həvəslə öz ekskavatorunda işləyirdi. Ə.Sadıq.

EKRANLI
EKSKAVATORÇU

Digər lüğətlərdə