EKSKÚRSİYA

is. [ lat. ] Elmi və ya öz məlumatını artırmaq, yaxud da əyləncə məqsədi ilə təşkil edilən (kollektiv) səyahət.
Səlim darülfünunun tibb şöbəsinin son kurs tələbələri ilə … ekskursiyaya getməli oldu. S.Hüseyn.
Yunis boylananda Almazın uşaqları haraya isə ekskursiyaya apardığını gördü. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EKSKURSİYA ekskursiya bax səyahət
EKSKURSÁNT
EKSKURSİYAÇI

Digər lüğətlərdə