EKSPEDİ́SİYA

[ lat. ]
1. xüs. Yük və s. şeyləri bir yerdən başqa yerlərə yollamaq üçün müəssisə və ya onun bir şöbəsi; göndərici müəssisə. Poçtamtın qəzet ekspedisiyası. Ekspedisiya kontoru.
2. Müəyyən məqsəd üçün qrup halında edilən səyahət, səfər. Elmi ekspedisiya. Şimal qütbünə ekspedisiya.
– Kinostudiya … ekspedisiyaya hazırlaşırdı. İ.Əfəndiyev.

3. Bu cür səfər, səyahət və ya yürüş iştirakçıları heyəti, dəstəsi.
EKSPÁNSİYA
EKSPEDİ́TOR

Digər lüğətlərdə