EKSPEDİ́TOR

[ lat. ] Mal və s. göndərməklə məşğul olan işçi. Poçt ekspeditoru. Ticarət bazası ekspeditoru.
EKSPEDİ́SİYA
EKSPEDİTORLUQ

Digər lüğətlərdə