EKSPEDİTORLUQ

is. Ekspeditorun işi, vəzifəsi. Ekspeditorluq etmək.
EKSPEDİ́TOR
EKSPERİMÉNT

Digər lüğətlərdə