EKSPERİMENTÁL

sif. [ lat. ]
1. Təcrübi. Eksperimental tədqiqat üsulu.
// Təcrübə üçün ayrılmış (təyin edilmiş). Eksperimental zavod. Eksperimental şöbə.
2. Eksperiment (elmi təcrübə) üzərində əsaslanan. Eksperimental fizika. Eksperimental fonetika.
– Eksperimental anatomiya – bədənin quruluşunu diri vücud, başlıca olaraq diri heyvan üzərində öyrənir və eksperimental metoddan istifadə edir. K.Balakişiyev.

EKSPERİMÉNT
EKSPERİMENTÁTOR

Digər lüğətlərdə