EKSPERTİ́ZA

[ lat. ]
1. Düzgün qərara gəlmək üçün hər hansı bir məsələnin mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsi, yoxlanması. Elmi ekspertiza. Materialları ekspertizaya göndərmək.
2. Ekspert komissiyası. Ekspertiza üzvü. Ekspertiza ayırmaq. Ekspertizanın qərarı.
EKSPÉRT
EKSPONÁT

Digər lüğətlərdə