EKSPONÁT

[ lat. ] Sərgidə, muzeydə nümayiş etdirilən məmulat. Muzey eksponatları.
– Ülfət Yunis və Davud ilə birlikdə gerbi maşından çıxarıb akademiyaya, bayramsayağı bəzənmiş binaya gətirəndə eksponatlar qəbulu bitmişdi. Mir Cəlal.

EKSPERTİ́ZA
EKSPOZİSİYA

Digər lüğətlərdə