EKSPRÉSS

is. [ ing. ] Böyük məsafələri adətən heç bir yerdə dayanmadan qət edən sürətli nəqliyyat vasitəsi (qatar, gəmi, avtobus və s.) Bakı ilə Gəncə arasında ekspress işləyir.
EKSPOZİSİYA
EKSPRESSİONİ́ST

Digər lüğətlərdə