EKSSENTRİ́K₁

sif. [ fr. ] teatr.
1. Kəskin səs, zidd görüşlər, qeyri-adi və çox gülməli üsullar əsasında olan. Ekssentrik tamaşa. Ekssentrik nömrə.
2. Çox qəribə, qeyri-adi. Ekssentrik kostyum. Ekssentrik adam.
EKSSÉNTRİK₃
EKSSÉNTRİK₄

Digər lüğətlərdə