EKSSENTRİ́K₂

[ fr. ] riyaz. Ümumi mərkəzi olmayan. Ekssentrik fiqur. Ekssentrik dairələr.
EKSSÉNTRİK₄
EKSTAZ

Digər lüğətlərdə