ELƏ

ELƏ I əvəz. İşarə etmək məqsədilə işlədilir. Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən (C.Cabbarlı).

ELƏ II ədat Qüvvətləndirici mənada işlədilən ədat. Elə bu saat çağırtdır gəlsin (M.Hüseyn).

EHTİYAT
ENERJİ

Значение слова в других словарях