ELAM

is. [ ər. ] klas. Bildirmə, anlatma, xəbərdar etmə. Elam etmək. Elam qılmaq. – Bəhərhal, hər nə ki muradınızdır, mənə elam edin! “Mehri-mah”.
[Şah Abbas:] Sonra üzün hərəmlərə tutub xitab elədi: …Mən kəmaliəfsus ilə məcburəm ki, bir yaman xəbəri sizə elam edəm. M.F.Axundzadə.
Seyyid, ol mah sənin qətlinə iqdam etdi; Gedib öz çarəni qıl, eylədi elam sənə. S.Ə.Şirvani.

EL-YURD
ELAMNAMƏ

Значение слова в других словарях