ELASTİKİ́

bax elastik. Elastiki cisimlər.
ELASTİ́K
ELASTİKİYYƏT

Digər lüğətlərdə