ELASTİKİ

кил. elastik.
ELASTİK
ELASTİKLİK

Digər lüğətlərdə