ELÉGİYA

[ yun. ] ədəb.
1. Mərsiyə tərzində yazılmış şeir. Elegiya qəmli, kədərli, hüznlü lirik şeir deməkdir.
Ölənlərin xatirəsinə yazılmış bu şeirlərdə, bizim mərsiyələrdə olduğu kimi, ağı ünsürləri əsas yer tuturdu. Ə.Sultanlı.

// Antik poeziyada: məsnəvi şəklində yazılmış şeir.
2. Həzin musiqi əsəri.
ELDAŞ
ELEKTRİÇKA

Значение слова в других словарях