ELEKTRİKLİ

sif. fiz. Elektrikləşdirilmiş, elektrik yükü olan. Elektrikli cisim. Elektrikli naqil.
ELEKTRİKLƏŞMƏK
ELEKTRO...

Значение слова в других словарях