ELEKTROBUCURQAD

tex. Elektriklə işləyən bucurqad.
ELEKTROAPARÁT
ELEKTROBUCURQADÇI

Значение слова в других словарях