ELEKTROBÚR

[ rus. ] tex. Neft və s. quyuları qazımaq üçün elektrikli mühərriki olan buruq maşını.
…Mühəndislərin ixtira etdiyi elektrobur qazımada yüksək məhsuldarlıq nümunəsi göstərdi. S.Quliyev.

ELEKTROBUCURQADÇI
ELEKTRÓD

Значение слова в других словарях