ELEKTRODİNAMİK

sif. [ yun. ] fiz. Elektrodinamika hadisələrinə aid olan. Elektrodinamik sahə.
ELEKTRÓD
ELEKTRODİNÁMİKA

Digər lüğətlərdə