ELMDAR

(Cəlilabad, İmişli)
bilikli. – Mirzə Qulamalı çox elmdardı (İmişli)
ELLİY
ELTİ

Digər lüğətlərdə