embarqo

is. hüq. embargo m, blocus m, boycott m ; ~ qoymaq décréter l’embargo ; bir şey üzərinə ~ qoymaq mettre embargo sur qch, frapper d’embargo qch

emaledici
emblem

Digər lüğətlərdə