EMBLÉM

[ yun. emblema – nişan, qabarıq bəzək] Hər hansı bir anlayışı ifadə edən şərti əlamət, nişan, rəmz. Göyərçin sülh emblemidir.

Синонимы

  • EMBLEM rəmz — nişan — əlamət
EMBÁRQO
EMBRİOLÓGİYA

Значение слова в других словарях