EMOSİONAL

s.: ~ musiqi / nitq / poeziya emotional music / speech / poetry

EMİSSARLIQ
EMOSİONALLIQ

Digər lüğətlərdə