EMPİ́RİK₁

[ yun. empeiria – təcrübə]
1. fəls. Empirizm (1-ci mənada) tərəfdarı.
2. Praktik işlə məşğul olan adam, empirizm (2-ci mənada) tərəfdarı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EMPİRİK təcrübi
EMPİRİ́K₂
EMPİRİKLİK

Digər lüğətlərdə