EMPİRİK

I. i. (mütəxəssis) fəls. empiricist

II. s. fəls. empiric(al)

EMOSİYA
EMPİRİOKRİTİSİZM

Digər lüğətlərdə