en

is. largeur f ; yolun ~ı largeur de la route ; barmaq ~ində travers m de doigt, de la largeur d’un doigt ; Bu çayın ~i nə qədərdir? Quelle est la largeur de ce fleuve? Yolun ~i on metrdir La route a une largeur de dix mètres

empirizm
endirilmək

Digər lüğətlərdə