EN

i. width, breadth; yolun ~ı width of the road; barmaq ~ində the breadth of a finger; Bu çayın eni nə qədərdir? What is the breadth of this river? Yolun eni on metrdir The breadth / width of the road is ten metres

EMPİRİZM
ENDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə