ENDOQÁMİYA

[ yun. endo – daxilində və gamos – nikah] etnoqr. Cəmiyyətin ilk inkişaf dövrlərində ancaq qohumundan, tayfasından, ictimai qrupu içərisindən evlənmək adəti.
ENDOKRİNÓLOQ
ÉNDŞPİL

Digər lüğətlərdə