ENERGÉTİK

[ yun. ] Energetika mütəxəssisi, energetika sənayesi işçisi. Energetiklərin yeni nailiyyətləri.
ENERGETİ́K
ENERGÉTİKA

Digər lüğətlərdə